• +420 377 237 544
  • geo@geo.cz

O nás

Společnost GEO Hrubý spol s r.o. se zabývá geodetickými pracemi již od roku 1992. Zaměřujeme se  na práce spojené s činností a potřebami Pozemkových úřadůKatastrálních úřadů, Městských a Obecních úřadů.

Vroce 2006 byla společnost úspěšně certifikována dle mezinárodních jakostních norem EN ISO 9001:2001 v oboru geodetické práce, projektování pozemkových úprav.


Historie

Firma GEO Hrubý spol s r.o. se zabývá geodetickými pracemi. Byla založena v roce 1992, její řídící i výkonní pracovníci působili mnoho let na Geodézii státní podnik Plzeň především na provozu mapování a to i ve vysokých řídících funkcích. Zde také byly vyvíjeny nové moderní metody zpracování dat, které byly po založení vlastní firmy dále zdokonalovány a rozšířeny, především díky možnostem nové techniky (robotické totální stanice, grafické stanice s nejnovějšími programovými prostředky, systémy GPS, výstupní zařízení - plotry a velkoformátové tiskárny, digitizéry atd.).

Naše firma se zaměřuje na práce spojené s činností a potřebami Pozemkových úřadů, Katastrálních úřadů, Městských a Obecních úřadů.

V posledních letech se naše firma specializuje mimo jiné na geodetické práce pro Komplexní pozemkové úpravy. Máme za sebou řadu zpracovaných komplexních pozemkových úprav různé velikosti a na různých mapových podkladech.

Zkušenosti má naše firma i s rekonstrukcí grafických přídělových plánů buď formou jednoduché a komplexní pozemkové úpravy - při neexistenci nebo značného poškození grafického přídělového plánu. Nebo formou jednoduchých pozemkových úprav při upřesnění přídělového plánu.

Máme zpracováno řadu podkladů pro informační systémy měst a obcí, neocenitelné zkušenosti získala naše firma i při realizaci Digitální katastrální mapy pro městský informační systém BEROUN. Zde se jedná o čtyři katastrální území: Beroun, Jarov, Zdejciná, Hostím s různými mapovými podklady platné katastrální mapy - Technicko hospodářská mapa (THM), Základní mapa velkého měřítka (ZMVM) a sáhová mapa 1:720 (střed Berouna). Zpracovaly jsme a udržujeme informační systémy několika obcí u nichž provádíme průběžnou aktualizaci a doplňování dat - plynovou síť, vodovod, kanalizace, pasporty značek ....

Nejvyšší pozornost věnujeme neustálému rozvíjení firmy jak v oblasti materiální tak v oblasti personální, ať již se jedná o vybavování firmy nejnovější měřící a zobrazovací technikou, tak o průběžné vzdělávání všech pracovníků tak aby po lidské i materiální stránce byla firma schopna řešit i ty nejnáročnější profesionální práce v celém spektru geodetických činností.

V roce 2006 byla společnost úspěšně certifikována dle mezinárodních jakostních norem EN ISO 9001:2001 v oboru geodetické práce, projektování pozemkových úprav.

Od samého vzniku firmy se zabýváme též prodejem geodetické techniky a pomůckami pro stavebnictví, jsme dlouholetým prodejcem přístrojů firmy SOKKIA ale i přístrojů a pomůcek od řady dalších výrobců. Rozvíjejícím se prodejem je v poslední době i prodej značkovacích sprejů pro všechny druhy použití. Více informací viz. náš internetový obchod.