• +420 377 237 544
  • geo@geo.cz

Zaměřování polohopisu a výškopisu

Zaměření polohopisu a výškopisu je geodetická činnost, jejímž cílem je vytvořit polohopisný a výškopisný plán. Zaměření polohopisu a výškopisu slouží jako podklad pro projekt stavby. Předmětem zaměření jsou veškeré prvky polohopisu a výškopisu jako budovy, ploty, rozhraní ploch, hrany terénní kostry, povrchové znaky inženýrských sítí nebo vegetace. Do plánu také zaměřujeme výšky okolních objektů. Součástí polohopisného a výškopisného plánu je také zákres vlastnických hranic. 

Zaujala vás tato nabídka?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...