• +420 377 237 544
  • geo@geo.cz

Geometrické plány

V oblasti klasické geodézie do níž lze zahrnout zpracování geometrických plánů na oddělení pozemků, zaměření stavby pro kolaudaci, vytyčení hranic pozemků ať zjednodušené evidence nebo evidence Katastru nemovitostí a další, jsme schopni nabídnou nejen jejich dodávku. Nabízíme zároveň veškeré činnosti související (sepsání kupních či darovacích smluv, smluv omezujících vlastnictví – věcná břemena včetně prací se zápisem do katastru nemovitostí), ale i případný poradenský servis v geodézii a katastru nemovitostí. Samozřejmostí je dodržování veškerých zákonných norem a postupů, které zabezpečí právní jistoty našich zákazníků, plynoucí z námi dodaných podkladů. 

Zaujala vás tato nabídka?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...