O firmě

Historie firmy

... Společnost GEO Hrubý spol s r.o. se zabývá geodetickými pracemi. Byla založena v roce 1992. Zaměřujeme se  na práce spojené s činností a potřebami Pozemkových úřadů, Pozemkového fondu, Katastrálních úřadů, Městských a Obecních úřadů. V roce 2006 byla společnost úspěšně certifikována dle mezinárodních jakostních norem EN ISO 9001:2001 v oboru geodetické práce, projektování pozemkových úprav ...